Llyfrnodi
Ar gyfer pwy mae'r Ganolfan VFR?

Mae'r Ganolfan Ymchwil Cyn-filwyr a Theuluoedd wedi'i hadeiladu i wasanaethu anghenion yr ystod ehangaf o ddefnyddwyr, gan gynnwys academyddion ac ymchwilwyr, gwneuthurwyr polisi, darparwyr gwasanaethau statudol a gwirfoddol, y cyfryngau a'r cyhoedd, gan gynnwys y gymuned filwrol a hen. Yn dibynnu ar ddiddordebau unigol bydd yr Hwb yn galluogi defnyddwyr i:

  • Chwilio am ymchwil a thystiolaeth yn ôl maes pwnc
  • Ymchwilio i gronfa ddata o lenyddiaeth berthnasol
  • Nodi ymchwilwyr a sefydliadau sydd â diddordebau cyffredin
  • Gweithio fel cymuned o ddiddordeb i gynhyrchu a rhannu syniadau a datblygiadau arloesol
  • Codi cwestiynau a chymryd rhan mewn trafodaethau
  • Nodi bylchau ymchwil i hwyluso cyllid a chyfleoedd cydweithredol

Mae'r Hwb yn harneisio ymchwil academaidd i hwyluso cyfnewid gwybodaeth ar lefel ac mewn cyfrwng sy'n briodol i'r defnyddiwr a bydd yn helpu i bontio'r bwlch dealltwriaeth a chydweithio ar draws cymunedau.

Darllen pellach: