Dangos Canlyniadau a Ganiateir

Teulu’r RAF - profiadau o bedwar ban byd. Adroddiad Uchafbwyntiau'r Arolwg.

Nododd ein harolwg ar-lein fod Personél yr RAF a'u teuluoedd yn cael eu postio ar draws ystod eang o leoliadau ledled y byd, mewn amrywiaeth o gyd-destunau gwaith a diwylliannol. Archwiliodd yr arolwg gymhellion dros wirfoddoli i Wasanaeth dramor, profiadau o baratoi a…

Rhyddhawyd cyn-filwyr yng Nghanada ers 1998: Proffil wedi'i ddadgyfuno'n rhywiol

Yng Nghanada, mae 14% o'r boblogaeth gyn-filwyr amcangyfrifedig yn fenywod. Fodd bynnag, nid yw data diweddar ar Veterans wedi cael ei ddadgyfuno yn ôl rhyw ar draws nodweddion gwasanaeth, demograffig a lles. Mae'r astudiaeth hon yn archwilio Cyn-filwyr a ryddhawyd yn ddiweddar fel cam cyntaf tuag at integreiddio rhyw…

Tâl y Gwasanaeth Llynges - Adroddiad NFF 2018

I baratoi ar gyfer cyflwyno tystiolaeth yn flynyddol i Gorff Adolygu Cyflog y Lluoedd Arfog (AFPRB) ar gyfer 2018, cynhaliodd yr NFF arolwg byr ar-lein ar gyflogau. Roedd yr arolwg ar agor am wythnosau 4 rhwng dechrau Medi ac yn gynnar…

Adolygiad Trosglwyddo Cyn-filwyr: Adroddiad Dilynol 2017

Mae'r Adolygiad Trosglwyddo Cyn-filwyr gwreiddiol yn gwneud nifer o argymhellion yn ymwneud ag addysg a hyfforddiant, ailsefydlu a chyflogaeth, tai, iechyd, lles a'r trydydd sector, cyllid, eiriolaeth a chyfamod y Lluoedd Arfog, darparu gwybodaeth, ac wrth gefn. Mae'r adroddiad yn adolygu'r polisïau yn…

TÂL GWASANAETH SIROL - ADRODDIAD NFF (2017)

Wrth baratoi ar gyfer cyflwyno tystiolaeth i Gorff Adolygu Tâl y Lluoedd Arfog (AFPRB) 2017 gofynnodd Ffederasiwn Teuluoedd y Llynges (NFF) i deuluoedd beth roeddent yn ei feddwl am gyflog yn y Gwasanaeth Llynges. Ymatebodd 438 i bobl gyda 215 yn dewis darparu'r NFF…