Dangos Canlyniadau a Ganiateir

Atgynhyrchu'r drefn rhyw: y fyddin ac addysg fel cyfarpar y wladwriaeth sy'n cyfyngu'r wraig sy'n wraig filwrol

Gan gyfrannu at theori Farcsaidd a ffeministaidd, dadleuwn fod arferion cyfun cyfarpar y wladwriaeth, y system filwrol ac addysg, yn cyfyngu mynediad y menywod hyn i AU, ac yn symud ymlaen ynddo, a bod y drefn rhyw batriarchaidd yn cael ei hatgynhyrchu trwy…

Teulu’r RAF - profiadau o bedwar ban byd. Adroddiad Uchafbwyntiau'r Arolwg.

Nododd ein harolwg ar-lein fod Personél yr RAF a'u teuluoedd yn cael eu postio ar draws ystod eang o leoliadau ledled y byd, mewn amrywiaeth o gyd-destunau gwaith a diwylliannol. Archwiliodd yr arolwg gymhellion dros wirfoddoli i Wasanaeth dramor, profiadau o baratoi a…

Gwasanaethu’r Rhai Sy’n Gwasanaethu Eu Gwlad: Paratoi Cyn-filwyr Milwrol ar gyfer Graddau Nyrsio

CEFNDIR: Erys heriau o ran integreiddio Cyn-filwyr i wasanaeth post galwedigaethau sifil. Mae'r erthygl hon yn disgrifio prosiect arloesol sy'n rhoi cyfle i bersonél y gwasanaeth milwrol sy'n gwasanaethu mewn arbenigeddau galwedigaethol iechyd gwblhau gradd Baglor Gwyddoniaeth mewn Nyrsio (BSN). DULL: Mae'r…

Gwasanaethu’r Rhai Sy’n Gwasanaethu Eu Gwlad: Paratoi Cyn-filwyr Milwrol ar gyfer Graddau Nyrsio

Cefndir: Erys heriau o ran integreiddio Cyn-filwyr i wasanaeth post galwedigaethau sifil. Mae'r erthygl hon yn disgrifio prosiect arloesol sy'n rhoi cyfle i bersonél y gwasanaeth milwrol sy'n gwasanaethu mewn arbenigeddau galwedigaethol iechyd gwblhau gradd Baglor Gwyddoniaeth mewn Nyrsio (BSN). Dull: Mae'r…

Cefnogi Cyn-filwyr Milwrol yn Addysg Uwch Awstralia

Mae cyn-filwyr yn aml yn wynebu anawsterau yn ystod y newid o fywyd milwrol i fywyd sifil, gyda chyfraddau diweithdra cymharol uchel a risgiau iechyd meddwl. Mae addysg uwch yn llwybr pwysig i lywio drwy'r pontio hwn yn llwyddiannus. Mae ymchwil o'r Unol Daleithiau yn dangos bod cyn-filwyr…

Ciplun Addysg

Mae cipluniau wedi'u cynllunio i helpu i ddeall y materion cymhleth sy'n cael eu chwarae mewn perthynas â'r Lluoedd Arfog, ac i gefnogi prosesau gwneud penderfyniadau trwy bontio'r bylchau rhwng ymchwil academaidd, polisi llywodraeth ac elusennol, darparu gwasanaethau a barn y cyhoedd. Cipluniau…

Ciplun Bwledi Addysg

Mae bwledi yn darparu pwyntiau allweddol Ciplun. Mae cipluniau wedi'u cynllunio i helpu i ddeall y materion cymhleth sy'n cael eu chwarae mewn perthynas â'r Lluoedd Arfog, ac i gefnogi prosesau gwneud penderfyniadau trwy bontio'r bylchau rhwng ymchwil academaidd, llywodraeth a…

Effaith 'mannau dall pontio' ar fyfyrwyr Diploma Mynediad i Addysg Uwch â chefndir milwrol: pam llenwi bylchau mewn materion Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd

Mae'r papur hwn yn cyfrannu at faes sydd heb ei ymchwilio'n ddigonol ym maes pontio milwrol-sifil. Mae'n edrych yn arloesol ar brofiadau (yn bennaf) cyn-filwyr wrth iddynt deithio i a thrwy 'Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch' (AHED), y mwyafrif wedi dod o'r…

Cydberthnasau Ymhlith Gwydnwch, Anhwylder Straen Ôl-dramatig, Anafiadau Trawmatig i'r Ymennydd, Iselder, a Chanlyniadau Academaidd mewn Cyn-filwyr Milwrol Myfyrwyr

Mae gwytnwch, iselder, anhwylder straen ar ôl trawma (PTSD), ac anaf trawmatig i'r ymennydd (TBI) yn ffactorau pwysig i'w hystyried fel milwyr milwrol Mae cyn-filwyr yn gweithio i ailintegreiddio i gymdeithas. Nid yw effaith y ffactorau hyn ar lwyddiant academaidd wedi'i deall yn llawn, ond mae'n bwysig…

Gweithredu addysg cyn-filwyr mewn nyrsio

Darparodd partneriaeth a yrrir gan grant ymysg prifysgol yng ngorllewin Texas, Credydau Coleg Comisiwn Gweithlu Texas i Arwyr, a'r Weinyddiaeth Adnoddau a Gwasanaethau Iechyd yr arian sydd ei angen i greu model addysg seiliedig ar gymhwysedd (CBE) ar gyfer cydnabod gwasanaeth milwrol milwrol…