Dod â'r tabŵ o filwyr i ben gydag 'wynebau toredig'
Tachwedd 15th, 2019 gan Kristina Fleuty

A World War One memorial to soldiers whose story has been described as an unresolved “taboo” is set to be unveiled in the UK. Historian Ellie Grigsby has designed a…

Parhau i ddarllen yr erthygl lawn

Tocynnau Ar Werth: Cynhadledd Canolfan Ymchwil FiMT 2020 #FiMTRC2020 #FiMpacT
Tachwedd 14th, 2019 gan Kristina Fleuty

Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer Cynhadledd Canolfan Ymchwil FiMT 2020: Trosglwyddo Pobl a Theuluoedd Gwasanaeth. Bydd y siaradwyr yn y gynhadledd hon yn cynnwys ystod o arbenigwyr yn dod â…

Parhau i ddarllen yr erthygl lawn

Mae Rhaglen Miliwn Cyn-filwyr yr UD Nawr ar Agor ar gyfer Cofrestru Ar-lein
Tachwedd 12th, 2019 gan Kristina Fleuty

Veterans across America now have the ability to join the Million Veterans Program research project online. Launched in 2011, the national voluntary research initiative enables former military personnel to share…

Parhau i ddarllen yr erthygl lawn

Adborth Hyb VFR 2019
Tachwedd 4th, 2019 gan Kristina Fleuty

Rydym yn cynnal adolygiad o'r Hwb er mwyn parhau i wella a gwella profiad y defnyddiwr. A allech chi gwblhau ein harolwg byr i roi eich gwerthfawr…

Parhau i ddarllen yr erthygl lawn

Lansio gwasanaeth newydd i ddarparu gwell cefnogaeth i bersonél sy'n gadael milwrol y DU
November 1st, 2019 by Kristina Fleuty

Military personnel and their families are to receive enhanced support from the MOD as they re-join civilian life, the Defence Secretary has announced today (1 Nov 19). The expanded support…

Parhau i ddarllen yr erthygl lawn

Mae Lluoedd y DU yn Helpu i Brynu Estynedig
Hydref 23rd, 2019 gan Kristina Fleuty

Mae cynllun Llywodraeth i helpu personél milwrol i fynd ar yr ysgol eiddo wedi'i ymestyn tan ddiwedd 2022. Mae'r cynllun tai yn caniatáu i bersonél milwrol fenthyg blaendal di-log o…

Parhau i ddarllen yr erthygl lawn

Ymchwil I Iechyd Meddwl Tadau a'u Plant
Hydref 21st, 2019 gan Kristina Fleuty

Ymchwil i iechyd meddwl tadau cyn-filwrol (Ymadawr Gwasanaeth / Ymadawr y Lluoedd Arfog) ac iechyd meddwl eu plant Mae'r Ganolfan Iechyd Cyn-filwyr yn Ysbyty'r Brenin Edward Vii yn Llundain yn…

Parhau i ddarllen yr erthygl lawn

Bwletin 2019 Medi VFR Hub
Medi 23rd, 2019 gan Kristina Fleuty

Mae'r Bwletin fformat newydd o'r VFR Hub a Chanolfan Ymchwil FiMT bellach ar gael i'w weld. Nod y Bwletin yw darparu gwybodaeth gyfoes am faterion sy'n berthnasol i bawb…

Parhau i ddarllen yr erthygl lawn

Iechyd Meddwl Dan 30s yn Lluoedd Arfog y DU
Medi 16th, 2019 gan Kristina Fleuty

Mae adroddiadau newyddion diweddar wedi awgrymu, “mae angen gwneud [m] mwyn i annog aelodau’r Lluoedd Arfog i godi llais ar faterion iechyd meddwl, yn enwedig ymhlith y rhai o dan 30….

Parhau i ddarllen yr erthygl lawn

Angen Cyfranogwyr Ymchwil - Iechyd Meddwl Tadau Cyn-filwyr ac Iechyd Meddwl eu Plant
Medi 13th, 2019 gan Jim McDermott

Ymchwil i iechyd meddwl tadau cyn-filwrol / Ymadawr Gwasanaeth / Ymadawr y Lluoedd Arfog) ac iechyd meddwl eu plant Mae'r Ganolfan Iechyd Cyn-filwyr yn Ysbyty'r Brenin Edward VII yn Llundain yn…

Parhau i ddarllen yr erthygl lawn