y Gwobrau Soldiering On (SOA) yn cydnabod cyflawniadau rhagorol y rhai sydd wedi gwasanaethu eu gwlad, a'r bobl a'r grwpiau amrywiol sy'n gweithio gyda'i gilydd i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog. Eu nod yw annog cefnogaeth i'r gymuned hynod hon trwy ddathlu cyflawniadau'r bobl, y timau a'r busnesau sydd ynddo.

Bydd y seremoni wobrwyo nesaf yn cael ei chynnal fis Ebrill nesaf. Mae'r beirniaid ar gyfer gwobrau categori 2020 wedi bod yn ddiweddar cyhoeddodd.