Mae cyn filwr o’r DU sydd bellach yn gweithio fel nyrs yn annog mwy o bersonél sy’n gwasanaethu dynion i ystyried newid gyrfa tebyg.

Nawr yn gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Plymouth, dywed Danny Clarke y gall dynion ofalu cystal â menywod ac mae'n bryd cau'r bwlch rhwng y rhywiau. Yn gyn Beiriannydd Brenhinol, mae Mr Clarke yn cymryd darlithoedd ymarferol yn un o'r labordai nyrsio newydd ym Mhrifysgol Plymouth.

“Pan adewais y fyddin roeddwn yn garedig ar goll yn yr hyn yr oeddwn am ei wneud, ond deuthum o hyd i swydd dda iawn ym maes nyrsio,” meddai.

“Mae angen llawer o reoli arweinyddiaeth,” ychwanegodd, gan siarad am y swydd.

Cliciwch yma i ddarllen mwy o'r erthygl o Forces Network News.

(Forces.net, 2nd Hydref 2019)