Llyfrnodi
Pwrpas ac Amcan

Cychwynnwyd Canolfan Ymchwil Cyn-filwyr a Theuluoedd gan yr Ymddiriedolaeth Lluoedd mewn Mind (FiMT), Yr Arglwydd Ashcroft ac Prifysgol Anglia Ruskin i:

“Darparu storfa hygyrch, gyfoes ac awdurdodol o adnoddau a llenyddiaeth sy'n gysylltiedig ag ymchwil yn y DU ac yn rhyngwladol ar gyn-filwyr a'u teuluoedd, gan gynnwys trawsnewidiadau i fywydau sifil, sy'n llywio ac yn ysgogi ymchwil, datblygu polisi, gwell darpariaeth gwasanaeth ac ymchwiliad newyddiadurol.”

Datblygwyd yr Hwb i alluogi ystod eang o ddefnyddwyr rhyngwladol i rannu yn y gwaith o greu, darganfod a deall gwybodaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth am y teulu milwrol milwrol. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sy'n ymwneud ag ymchwil a'i allbynnau i greu, cyfathrebu a chydweithio yn fwy effeithlon. Bydd yn cefnogi sefydliadau statudol ac elusennau i greu polisïau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well ac yn fwy effeithlon, a bydd yn cynorthwyo i ddatblygu gwell dealltwriaeth o faterion cyn-filwyr ar draws cymunedau.

Darllen pellach: