Llyfrnodi
Crynodeb Perthynas / Canfyddiad / Cyfathrebu

Bydd y Ganolfan Ymchwil Cyn-filwyr a Theuluoedd yn cynnwys nifer o grynodebau o ymchwil, yn cynnwys briffiau byr mewn iaith hygyrch, ffeithluniau ac animeiddiadau. Bydd y rhain yn cael eu datblygu dros amser wrth i'r Hwb gael ei sefydlu'n llawn a bydd yn cael ei gyfeirio ato wrth iddo gael ei gwblhau a'i gynnal ar y safle.

Mahar, AL, Gribble, R., Aiken, AB, Dandeker, C., Duffy, B., Gottfried, G., Wesleaidd, S. ac Fear, NT, 2017. Barn Gyhoeddus y Lluoedd Arfog yng Nghanada, y DU a'r Unol Daleithiau. Journal of Military, Veteran and Family Health, 3 (2), tt. 2-3.

Y Weinyddiaeth Amddiffyn, 2017. Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth: Lluoedd Arfog y DU Cyn-filwyr sy'n byw ym Mhrydain Fawr, 2016.