Llyfrnodi
Rhwydwaith Pobl

Rhwydwaith Pobl

Diben y Rhwydwaith Pobl yw grwpio'r bobl a'r sefydliadau hynny sydd â diddordebau neu arbenigedd cyffredin fel y nodir yn eu hymwneud ag ymchwil academaidd, polisi neu gyflwyno gwasanaeth perthnasol er mwyn galluogi rhwydweithio, ymgynghori a chydweithio. Y bobl a'r sefydliadau a ddangosir ar y dudalen hon yw'r rhai a enwir yn awduron yn y gadwrfa ymchwil a / neu sydd wedi dewis bod yn rhan o'r rhwydwaith. Nid yw unrhyw gysylltiad â Chanolfan Ymchwil Cyn-filwyr a Theuluoedd yn cael ei awgrymu na'i gymryd yn ganiataol. Os hoffech gael eich cynnwys yn y Rhwydwaith Pobl, cofrestrwch, yna gwnewch gais am Broffil Rhwydwaith Ymchwil. Os ydych chi'n cael eich arddangos o fewn y rhwydwaith ac yn dymuno newid eich proffil neu gael eich tynnu oddi yno os gwelwch yn dda cysylltwch â gweinyddwyr y safle.

Cyflogaeth
Addysg / Hyfforddiant
Cyllid
tai
Iechyd Corfforol
Iechyd Meddwl
Lles
System Cyfiawnder Troseddol / Cyfreithiol
Perthynas / Canfyddiad / Cyfathrebu