Mae'r Bwletin fformat newydd o'r VFR Hub a Chanolfan Ymchwil FiMT nawr ar gael i'w weld.

Nod y Bwletin yw darparu gwybodaeth gyfoes am faterion sy'n berthnasol i bob un ohonom yn y maes a thynnu sylw at ymchwil newydd a allai fod o ddiddordeb.

Rydym yn croesawu eich adborth a'ch ymgysylltiad parhaus fel bob amser. Gallwch ein cyrraedd ar contact@vfrhub.com neu ymlaen Twitter @VFRHub.