Mae'r Bwletin fformat newydd o'r VFR Hub a Chanolfan Ymchwil FiMT nawr ar gael i'w weld.

Nod y Bwletin yw darparu gwybodaeth gyfoes am faterion sy'n berthnasol i bob un ohonom yn y maes a thynnu sylw at ymchwil newydd a allai fod o ddiddordeb.

We welcome your feedback and continued engagement as always. You can reach us at contact@vfrhub.com or on Twitter @VFRHub.