Rydym yn cynnal adolygiad o'r Hwb er mwyn parhau i wella a gwella profiad y defnyddiwr. A allech chi gwblhau ein arolwg byr i roi eich adborth gwerthfawr inni, p'un a ydych chi'n ddefnyddiwr rheolaidd o'r Hwb ai peidio. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill cerdyn rhodd Amazon sy'n werth £ 50.

Gwnaethom wrando ar eich adborth y llynedd ac mae llawer o'ch awgrymiadau wedi'u hystyried. Bydd rhai o'r nodweddion newydd hyn yn lansio cyn bo hir.