Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer Cynhadledd Canolfan Ymchwil FiMT 2020: Trosglwyddo Pobl a Theuluoedd Gwasanaeth.

Bydd y siaradwyr yn y gynhadledd hon yn cynnwys ystod o arbenigwyr sy'n dwyn ynghyd bolisi, ymchwil a'r 'profiad byw' i ddarparu safbwyntiau unigryw a chrwn ar faterion o ddiddordeb sylweddol. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r cyfle arbennig hwn i rwydweithio ag eraill o wahanol sectorau sy'n gweithio yn y maes, gan gynnwys y byd academaidd, y sector elusennol, y fyddin a'r llywodraeth.

Mae mwy o wybodaeth a thocynnau ar gael ar yr Hwb dudalen digwyddiad.

Mae yna hefyd bris tocyn gostyngedig arbennig ar gael i ddefnyddwyr Hwb cofrestredig felly peidiwch ag anghofio gwneud hynny gofrestru.