Mae adroddiadau newyddion diweddar wedi awgrymu, “[m] mae angen gwneud mwyn i annog aelodau’r Lluoedd Arfog i godi llais ar faterion iechyd meddwl, yn enwedig ymhlith y rhai o dan 30. Er bod 90% yn dweud bod angen cymorth ychwanegol arnyn nhw, ni wnaeth bron i un rhan o bump ei geisio oherwydd y stigma o gwmpas gofyn am help. ”

Cliciwch yma i weld cylch newyddion ar y pwnc hwn sy'n cynnwys cyfweliad â chynrychiolydd SSAFA.