Dywed y Swyddfa Materion Cyn-filwyr y bydd cyn-bersonél sy'n ceisio am rolau gwasanaeth sifil yn sicr o gael cyfle i gael eu cyfweld.

Bydd cyn-filwyr milwrol Prydain yn derbyn cyfweliadau gwarantedig ar gyfer swyddi yn y gwasanaeth sifil, gan ddechrau yn ddiweddarach eleni. Mae'r cynllun yn cael ei lansio gan y Swyddfa Materion Cyn-filwyr, sy'n dweud y bydd cyn-bersonél sy'n ceisio am rolau'r gwasanaeth sifil yn sicr yn cael cyfle i gael eu cyfweld.

Dywed y swyddfa y bydd angen i ymgeiswyr fodloni’r hyn y mae’n ei alw’n “feini prawf sylfaenol sylfaenol” er mwyn cael cyfweliad. Cyhoeddwyd y fenter, sydd i fod i ddechrau yn y gwanwyn, gyntaf yn y Maniffesto’r Blaid Geidwadol ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2019.

Dywedodd y Gweinidog Amddiffyn, Pobl a Chyn-filwyr, Johnny Mercer: “Mae personél y gwasanaeth yn chwaraewyr tîm ystwyth, strategol a rhagorol - bydd cyfweliad gwarantedig yn taflu goleuni ar y sgiliau hyn ac yn helpu i hybu rhagolygon swyddi.”

Cliciwch yma i ddarllen mwy ar wefan Forces.net.