Llyfrnodi
Journal of Military, Veteran and Family Health

Y Journal of Military, Veteran and Family Family (JMVFH) yw cylchgrawn ysgolheigaidd swyddogol, a adolygir gan gymheiriaid, Sefydliad Ymchwil Iechyd Milwrol a Chyn-filwyr Canada (CIMVHR). Nod y Cylchgrawn yw gwneud y gorau o iechyd a lles meddyliol, corfforol a chymdeithasol personél milwrol, cyn-filwyr a'u teuluoedd trwy gyhoeddi ymchwil o safon fyd-eang i ddarllenwyr eang, rhyngwladol ac amlddisgyblaethol ymchwilwyr, ymarferwyr iechyd, gweinyddwyr a llunwyr polisi.

Fel y cylchgrawn amlycaf a adolygwyd gan gymheiriaid sy'n canolbwyntio ar bynciau sy'n uniongyrchol berthnasol i'r Ganolfan Ymchwil Cyn-filwyr a Theuluoedd, rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â CIMVHR i hyrwyddo JMVFH i gynulleidfa ehangach, gyda'r nod o gynyddu ei ddarllenwyr rhyngwladol, cyflwyniadau ysgolheigaidd ac effaith.

Mae canllawiau ar sut i gyflwyno i JMVFH a chyfarwyddiadau cysylltiedig ar gael yn http://jmvfh.utpjournals.pwyswch / cyflwynwch