Mae traddodiad hir yn y DU o bersonél yn ysgrifennu barddoniaeth fel ffordd i gyfleu eu profiadau o ryfela a sut brofiad oedd bod yn rhan o'r Lluoedd Arfog. Gall barddoniaeth fod ar ffurf ysgrifennu hynod bersonol ar unwaith ond hefyd, fel sy'n wir am y farddoniaeth a ysgrifennwyd gan y beirdd rhyfel, gall siarad â phrofiadau sy'n gyffredinol ac y mae llawer o bobl yn ymwneud â nhw. Mae barddoniaeth wedi gwneud cyfraniad sylweddol at ddealltwriaeth o sut brofiad oedd ymladd yn ystod y Rhyfeloedd Byd.

Yn benodol, cafodd beirdd y Rhyfel Byd Cyntaf effaith fawr ar eu hysgrifennu creadigol. Gallwch ddarllen mwy am naw bardd arwyddocaol o'r Rhyfel Byd Cyntaf ar y Gwefan Imperial War Museum.