Cefnogaeth Ymchwil

Mae'r Ganolfan yn darparu cyngor a chefnogaeth i elusennau ac eraill sydd â diddordeb mewn ymchwil neu sydd â diddordeb mewn ymchwil sy'n berthnasol i gyn-bersonél y Gwasanaeth a'u teuluoedd

Bydd y Ganolfan yn datblygu rhwydweithiau rhanddeiliaid, yn cyfathrebu datblygiadau ymchwil, yn hyrwyddo cyfleoedd ymchwil ac yn helpu gyda cheisiadau grant. Bydd y Ganolfan yn ymchwilio i ddylanwad ac effaith ymchwil ar bolisi, darpariaeth gwasanaeth a barn ac yn cyfleu ei ganfyddiadau i randdeiliaid.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Canolfan Ymchwil FiMT.

ymchwil
Cymorth