Llyfrnodi
Crynodeb Cyflogaeth

Bydd Canolfan Ymchwil Cyn-filwyr a Theuluoedd yn cynnwys nifer o grynodebau o ymchwil, yn cynnwys Cipluniau, Bwledi, ffeithluniau ac animeiddiadau. Bydd y rhain yn cael eu datblygu dros amser ac fe'u cyfeirir atynt wrth iddynt gael eu cwblhau a'u cynnal ar y wefan. Mae cipluniau yn darparu crynodebau iaith eglur o ymchwil a thystiolaeth sy'n ymwneud â phynciau sy'n berthnasol i gymuned Lluoedd Arfog y DU, cyn-filwyr a'u teuluoedd. Mae bwledi yn darparu pwyntiau cryno allweddol y Ciplun.

Cliciwch y dolenni isod i ddarllen y crynodeb Ciplun Cyflogaeth a Bwledi: