Llyfrnodi
Crynodeb Addysg a Hyfforddiant

Bydd Canolfan Ymchwil Cyn-filwyr a Theuluoedd yn cynnwys nifer o grynodebau o ymchwil, yn cynnwys briffiau byr mewn iaith hygyrch, ffeithluniau ac animeiddiadau. Bydd y rhain yn cael eu datblygu dros amser wrth i'r Hwb gael ei sefydlu'n llawn a bydd yn cael ei gyfeirio ato wrth iddo gael ei gwblhau a'i gynnal ar y safle. Mae cipluniau yn darparu crynodebau iaith eglur o ymchwil a thystiolaeth sy'n ymwneud â phynciau sy'n berthnasol i gymuned Lluoedd Arfog y DU, cyn-filwyr a'u teuluoedd. Mae bwledi yn darparu pwyntiau cryno allweddol y Ciplun.

Cliciwch y dolenni isod i ddarllen crynodeb Cipolwg a Bwletinau Addysg a Hyfforddiant: