Y nesaf @DefenceResNet Bydd awr Twitter yn cael ei gynnal ar 12fed Chwefror ar bwnc trosglwyddo cyn-filwyr. Dilynwch gyfrif Twitter y Rhwydwaith Ymchwil Amddiffyn i gael mwy o wybodaeth.

Beth yw awr Twitter?

A Awr Twitter yn ddigwyddiad a sefydlwyd ar Twitter sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyfrannu trwy ddefnyddio # (hashnod) i sgwrs a gynhelir ar ddyddiad ac amser penodol. Yn ystod y rhain Oriau Twitter mae defnyddwyr yn hyrwyddo eu busnesau a'u gwasanaethau yn ogystal â rhyngweithio'n gymdeithasol ag eraill.