Hoffem adeiladu casgliad o awgrymiadau gan gymuned ddefnyddwyr yr Hwb ar lyfrau argymelledig i'w darllen. Dylai awgrymiadau fod yn gysylltiedig mewn rhyw ffordd â themâu / pynciau a fyddai’n berthnasol i’r rheini sydd â diddordeb yn y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a’u teuluoedd, profiadau o ryfel neu wrthdaro ac ati…. Ar wahân i hyn, rydych chi'n rhydd i awgrymu unrhyw beth rydych chi'n ei hoffi, o ffuglen i lyfr ffeithiau, cofiannau, testunau academaidd, barddoniaeth, dramâu….

Hefyd, peidiwch â bod yn swil - os ydych chi wedi ysgrifennu llyfr, neu bennod llyfr, dywedwch wrthym amdano!

Gallwch anfon e-bost atom yn contact@vfrhub.com neu Trydarwch ni @VFRHub gyda'ch awgrymiadau. Os anfonwch awgrym atom, byddai'n ddefnyddiol iawn pe gallech hefyd roi llinell neu ddwy inni ynghylch pam yr ydych yn awgrymu'r llyfr.

Hoffem ddefnyddio'r awgrymiadau hyn i sefydlu gofod ar fforwm adnoddau darllen yr Hwb, er pleser ac at ddefnydd proffesiynol.

You could also send us book reviews – we are happy to consider book reviews as featured blog posts as well. Email us at contact@vfrhub.com with your ideas.