Llyfrnodi
Mae'r eitemau a gynhwysir yma yn cynrychioli trawstoriad eang o eitemau blog sy'n tueddu ar y rhyngrwyd gan dynnu sylw at faterion yn ymwneud â'r cyfryngau a diddordeb neu bryder y cyhoedd. Nid yw eu cynnwys yn awgrymu unrhyw fath o gymeradwyaeth olygyddol na chonsensws.