Llyfrnodi
CYFLOGAETH / ADDYSG / HYFFORDDIANT

Adolygiad Trosglwyddo Cyn-filwyr: Adroddiad Dilynol 2017

Hydref, 2017
Article:

Mae'r adroddiad 2017 hwn yn dilyn i fyny ar y gwreiddiol, a gyhoeddwyd yn 2014, ac yn rhoi diweddariad ar y cynnydd a wnaed tuag at weithredu argymhellion yr adroddiad dair blynedd yn ddiweddarach.

Crynodeb

Mae'r Adolygiad Trosglwyddo Cyn-filwyr gwreiddiol yn gwneud nifer o argymhellion yn ymwneud ag addysg a hyfforddiant, ailsefydlu a chyflogaeth, tai, iechyd, lles a'r trydydd sector, cyllid, eiriolaeth a chyfamod y Lluoedd Arfog, darparu gwybodaeth, ac wrth gefn. Mae'r adroddiad yn adolygu'r polisïau sydd ar waith o ran trosglwyddo i fywyd sifil ac yn ystyried profiadau pobl sy'n gadael y Lluoedd Arfog.