Llyfrnodi
MATERION CYMDEITHASOL ERAILL

Ystadegau damweiniau a marwolaethau gweithredol lluoedd arfog y DU a blwyddyn sifil y DU: blwyddyn ariannol 2019 / 2020

Tachwedd, 2019
Article:

Mae'r ddogfen ystadegau hon yn darparu ystadegau lluoedd arfog a marwolaeth sifil y DU bob blwyddyn ac ystadegau damweiniau a marwolaethau gweithredol sifil y DU ar gyfer Gweithrediadau Kipion, Shader, Gritrock a Toral.

Crynodeb

Mae'r datganiad bob dwy flynedd yn darparu gwybodaeth ystadegol ar nifer personél lluoedd arfog y DU a sifiliaid â hawl y DU, a fu farw, a anafwyd neu a aeth yn sâl ar Operations KIPION (Dwyrain Canol), SHADER (Irac a Syria), TORAL (Afghanistan) a GRITROCK (Ebola argyfwng yng Ngorllewin Affrica). Mae nifer y rhai a anafwyd o Operation GRITROCK, a ddaeth i ben ar 11 Tachwedd 2015, wedi'u cynnwys yn y canlyniadau cyffredinol. Mae ystadegau ar gyfer y llawdriniaeth hon wedi'u cynnwys yn Atodiad A.

Cyfeiriad Llawn

Y Weinyddiaeth Amddiffyn, 2019. Ystadegau lluoedd arfog a marwolaeth weithredol dwy flynedd y DU a'r DU o'r enw sifiliaid 1 Mehefin 2011 i 30 Medi 2019. Ar gael yn: <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/844626/20191030_Enclosure_1_Biannual_UK_Armed_Forces_and_UK_Entitled_Civilian_Operational_Casualty_and_Fatality_Statistics_1_Jun_11_to_30_Sep_19.pdf>.

Adroddwch am broblem gyda'r erthygl hon