Llyfrnodi
IECHYD / LLES

Prosiect Ymddiriedolaeth Headley Court - Crynodeb Gweithredol

Ionawr, 2013
Article:

Mae'r crynodeb gweithredol hwn yn manylu ar astudiaeth sy'n anelu at nodi ffactorau sy'n arwain at ac yn atal adsefydlu ac addasu personél milwrol yn dilyn anaf sy'n gysylltiedig â brwydro yn erbyn.

Dogfennau eraill sy'n gysylltiedig â'r adroddiad hwn:

Adroddiad 2013 llawn

Crynodeb Adroddiad 2013

Adroddiad 2017 Atodol

Crynodeb

Nodau'r astudiaeth Prif nodau'r astudiaeth rheoli achos 36-mis hon oedd nodi'r: 1. gwydnwch enillion seiciatryddol a seicogymdeithasol yn sgil adsefydlu yn dilyn anaf sy'n gysylltiedig â brwydro yn erbyn, 2. effaith anaf sy'n gysylltiedig â brwydro yn erbyn partner personél milwrol o ran iechyd meddwl, addasiad seicogymdeithasol, a pherthnasoedd.

Cyfeiriad Llawn

Alexander, DA, Klein, S. a Forbes, K., 2013. Adroddiad Ymddiriedolaeth Headley Court - Crynodeb Gweithredol. Canolfan Ymchwil Trawma Aberdeen. Ar gael yn: <https://www.vfrhub.com/wp-content/uploads/2019/10/20130121-Headley-Court-Trust-Executive-Summary.pdf>.

Adroddwch am broblem gyda'r erthygl hon