Llyfrnodi

Asesiad Anghenion Cyn-filwyr mewn Dalfa, eu Teuluoedd a'u Plant

Chwefror, 2020
Article:

Mae'r ymchwil hon yn archwilio'r effaith ar aelodau teulu, gan gynnwys plant, o gael aelod o'r teulu cyn-filwr yn y ddalfa.

Crynodeb

Prin iawn yw'r ymchwil ansoddol (a dim diweddar) sy'n dangos effaith ddeublyg statws cyn-filwr ochr yn ochr â charchar ar gyn-filwyr fel aelodau o'u teulu neu eu teuluoedd. Bydd yr asesiad anghenion hwn yn adeiladu ar yr ymchwil sydd eisoes wedi'i chynnal trwy ddarparu platfform ar gyfer lleisiau cyn-filwyr yn y ddalfa, eu teuluoedd a'u plant. Rydym yn ceisio sefydlu a yw anghenion cyn-filwyr a nodwyd mewn astudiaethau blaenorol yn effeithio ar berthnasoedd teuluol ac anghenion eu partneriaid a'u plant ac yn archwilio sut y gellir diwallu'r anghenion hynny'n effeithiol.

Cyfeiriad Llawn

Harvey-Rolfe, L. a Rattenbury, S., 2020. Asesiad Anghenion Cyn-filwyr mewn Dalfa, eu Teuluoedd a'u Plant. Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Plant Troseddwyr (NICCO). Ar gael yn: <https://www.fim-trust.org/wp-content/uploads/2020/02/21129_Assesment-of-Veterans-in-Custody-and-families_Final.pdf>.

Adroddwch am broblem gyda'r erthygl hon