Llyfrnodi
MATERION CYMDEITHASOL ERAILL

2013 Adroddiad Gwerthuso Astudiaeth Mapio Pontio Ionawr 2017

Ionawr, 2017
Article:

Yn 2013, cyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth Forces in Mind (FiMT) a lansiodd yr Astudiaeth Mapio Pontio (TMS). Comisiynwyd yr astudiaeth i ddatblygu dealltwriaeth o'r broses drosglwyddo i bersonél y Gwasanaeth sy'n dychwelyd i fywyd sifil. Wedi hynny, comisiynodd FiMT Arkenford, cwmni ymchwil marchnad a gwerthuso annibynnol, i gynnal gwerthusiad o effaith a gwerth canfyddedig y TMS 2013 a chynhyrchu diweddariad o'r astudiaeth, sydd i'w chyhoeddi yn 2017.

Cyfeiriad Llawn

Arkenford, 2017. Adroddiad Gwerthuso Astudiaeth Mapio Pontio ar gyfer yr Forces in Mind Trust [Ar-lein]. Ar gael yn: <http://www.fim-trust.org/wp-content/uploads/2017/02/20170119-2013-Transition-Mapping-Study-Evaluation-Report-FINAL.pdf> [Cyrchwyd: 11.09.17].

Adroddwch am broblem gyda'r erthygl hon